Bc. Patrik Kocian

Diplomová práce

Zabezpečení IT infrastruktury automobilů

Securing of the IT Infrastructure in Cars
Anotace:
Diplomová práca rieši problematiku zabezpečenia IT infraštruktúry automobilov. Úvodná časť predstavuje priblíženie základných princípov fungovania komponentov IT infra-štruktúry a je doplnená o prehľad nástrojov vhodných na využitie pri testovaní zabezpe-čenia týchto komponentov. Výstup práce tvorí prezentácia identifikovaných hrozieb číha-júcich na automobily z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a …více
Abstract:
The diploma thesis solves issues related to securing of IT infrastructure of cars. Initial part presents approach to the basic principles of the operation of IT infrastructure compo-nents and is complemented by overview of suitable tools for security testing of these components. The output of the thesis consists of presentation of identified threats lurking on cars from cyber security point of view …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Malaník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kocian, Patrik. Zabezpečení IT infrastruktury automobilů. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management