Jan Špidlík

Bachelor's thesis

Hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky

The Evaluation and the Selection the Suppliers of the Firefighting Devices in the Environment the Army of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářské práce se zaměřena na hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky. Hlavním cílem práce je posoudit, zda je stávající systém dostačující pro potřeby vojenských hasičských jednotek. První část poskytuje teoretický výklad pojmů se zaměřením na funkci nákupu, centralizovanou a decentralizovanou strukturu organizace nákupu, hodnocení a výběr …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the evaluation and selection of the firefighting devices suppliers in the Czech army environment. Its aim is to find out if the current system is sufficient for the needs of military fire brigade units. In the first part, there are presented theoretical interpretation focusing on purchasing function, centralized and decentralized structure of purchasing organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Špidlík, Jan. Hodnocení a výběr dodavatelů věcných prostředků požární ochrany v prostředí Armády České republiky. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe