Jan Spilka

Diplomová práce

Teorie a praxe řízení osobních financí v Česku

Theory and Practice of Management of Personal Finances in the Czech Republic
Anotace:
Tématem práce jsou osobní a rodinné finance. V době masivních vládních škrtů, nejistotě budoucnosti zemí či dokonce celých mezinárodních uskupení a na straně druhé také době stále masivnější reklamy a většího konzumu jejich důležitost rok od roku roste. Hlavním cílem je potvrdit či vyvrátit hypotézu, která předpokládá, že ačkoliv se lidé domnívají, že své osobní finance zvládají, ve skutečnosti dělají …více
Abstract:
The topic of this thesis is personal and family finance. At the time of extensive government austerity measures, uncertainty of countries' future, or even international companies, and on the other side the ever bigger influence of advertisement and consumer culture, its importance grows with each year. The main goal of this thesis is to confirm or disprove the hypothesis that presumes the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Libor Votava
  • Oponent: Petr Zámečník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28531