Theses 

Geoparky a produkt cestovního ruchu – Ing. Marie Lundová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Ing. Marie Lundová

Master's thesis

Geoparky a produkt cestovního ruchu

Geoparks and tourism product

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu a praktickou tvorbou produktu cestovního ruchu pro vybraný geopark v České republice. Teoretická část se věnuje koncepci udržitelného rozvoje cestovního ruchu, kdy je větší prostor věnován geoparkům jako jednomu z typu alternativního cestovního ruchu. Dále teoretická část předkládá definici produktu cestovního ruchu a zabývá se jeho tvorbou. Praktická část nejprve seznamuje čtenáře s vybraným geoparkem, pro který je následně vytvářen produkt cestovního ruchu, a následně se pak zabývá tvorbou konkrétního produktu cestovního ruchu pro vybraný geopark.

Abstract: This thesis deals with the issue of sustainable development in tourism and a practical creation of a touristic product for chosen geopark in the Czech Republic. The theoretical part deals with the concepts of sustainable development of tourism, more space is devoted to geoparks as one of the tools of alternative tourism. Furthermore the theoretical part comes with a definition of touristic product and focuses on its creation. The practical part firstly introduces the chosen geopark, for which the product of tourism is made, and then proceeds with suggestions of a specific touristic product for the chosen geopark.

Keywords: Cestovní ruch, udržitelný rozvoj, produkt cestovního ruchu, geoparky, geoturismus Tourism, Sustainable Development, Tourism Product, Geoparks, Geotourism

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Reader: Ing. Markéta Bobková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 26/3/2019 20:04, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz