Mgr. Tomáš Prát

Bachelor's thesis

Role cytokininů a auxinů v regulaci gravitropní odpovědi kořene u Arabidopsis thaliana

The role of cytokinins and auxins in the regulation of the root gravitropic response of the root in Arabidopsis thaliana
Anotácia:
Gravitropismus je vývojový fenomén rostlin, který umožňuje dosáhnout na látky v půdě důležité pro jejich život. Stejně jako mnoho dalších fyziologických procesů v rostlinách je řízen i rostlinnými hormony. Vliv jednoho z nich, auxinu, byl popsán již před desetiletími. Poznatky poslední doby ukazují, že rostlinné hormony nepůsobí odděleně. Vzájemné interakce auxinu a další skupiny fytohormonů, cytokininů …viac
Abstract:
Gravitropism is developmental phenomenon in plants that enables plants to reach important substances for their direct growth from the soil. As many other physiological processes in plants, gravitropism is regulated by phytohormones. The impact of one of them, the auxin, is known for decades. Recent studies suggested that plant hormones do not function separately. Interactions between auxin and other …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Markéta Pernisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta