Gabriela CHOMOVÁ

Bakalářská práce

Udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané venkovské obci

Sustainability of retail services in a selected small village
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na udržitelnost služeb maloobchodu ve 3 vybraných malých obcích v Plzeňském kraji - Zdemyslice, Chlum a Střížovice. Cílem této práce je identifikovat, jaké faktory ovlivňují udržitelnost prodejen ve 3 zmíněných malých obcí a v rámci toho zjistit, s jakými problémy se prodejny v obci potýkají. V teoretické části je vysvětlena problematika dané práce, která se zabývá maloobchodem …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the sustainability of retail services in 3 selected small villages in the Pilsen region - Zdemyslice, Chlum and Střížovice. The aim of this work is to identify what are the factors of sustainability of stores in the 3 mentioned small villages and to find out what problems the stores in the village face. The theoretical part explains the issues of the work, which deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHOMOVÁ, Gabriela. Udržitelnost služeb maloobchodu ve vybrané venkovské obci. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností

Práce na příbuzné téma