Bc. Eva TLÁŠKOVÁ

Diplomová práce

Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou

Complex sentences with concessive clauses in professional Russian in comparison with Czech
Abstract:
The master dissertation focuses on theoretical and practical part of this subject. The theoretical part describes general characteristics of adverbial clause, concessive clause and especially subordinate concessive clause. Further the main characteristics of technical style are defined. The practical part of the dissertation analyses examples of subordinate concessive clauses used in technical Russian …více
Abstract:
Magisterská práce se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje přípustku obecně, příslovečné určení a souvětí se zaměřením na podřadné souvětí a vedlejší větu přípustkovou, dále definuje odborný styl a jeho zvláštnosti. V praktické části jsou uváděny příklady použití vedlejších vět přípustkových v ruské odborné literatuře a v jejím překladu do češtiny …více
 
 
Jazyk práce: ruština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011
Zveřejnit od: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
 • Vedoucí: Prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TLÁŠKOVÁ, Eva. Souvětí s vedlejšími větami přípustkovými v odborné ruštině ve srovnání s češtinou. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hptdo6 hptdo6/2
12. 4. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
14. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.