Bc. Lenka Galbová

Bakalářská práce

Vztahy německé a dánské menšiny a jejich vývoj za posledních 150 let

Relationships of German and Danish minority and their development over the last 150 years
Anotace:
Bakalářská práce „Vztahy německé a dánské menšiny a jejich vývoj za posledních 150 let“ se zabývá historickým vývojem Šlesvicka-Holštýnska, hlavními kulturními organizacemi dánské menšiny v Německu a německé menšiny v Dánsku v pohraničí. Zmíněny jsou důležité kulturní akce jako ukázka významu zmíněných organizací a jejich působení v rámci menšin.
Abstract:
Bachelor thesis "The relations of German and Danish minorities and their development over the last 150 years" deals with the historical development of Schleswig-Holstein, the main cultural organizations of the Danish minority in Germany and the German minority in Denmark in the borderlands. Mentioned are important cultural events as an example of the importance of these organizations and their activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia