RNDr. Tomáš Babiak, Ph.D.

Disertační práce

Translation of Linear Temporal Logic to Omega-Automata

Translation of Linear Temporal Logic to Omega-Automata
Anotace:
Překlad logiky lineárního času (Linear Temporal Logic - LTL) na různé typy ɷ-automatů je intenzivně studovaná oblast, která má mnoho aplikací. Metoda LTL ověřovaní modelu (LTL model checking) je rozšířená a plně automatizovaná technika, která se používá k ověření, zda daný systém splňuje požadovanou specifikaci. Jedním z klíčových kroků je překlad logiky LTL na Büchiho automaty. Různé vlastnosti, jako …více
Abstract:
Translation of Linear Temporal Logic (LTL) into ɷ-automata of various types is a heavily studied area with wide range of applications. The translation of LTL formulae into Büchi automata represents one of the crucial steps for LTL model checking, a wide-spread fully-automated technique used to verify whether a given system satisfies a desired specification. Properties, such as size and determinism …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., Prof. Dr. Javier Esparza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika