RNDr. Tomáš Babiak, Ph.D.

Doctoral thesis

Translation of Linear Temporal Logic to Omega-Automata

Translation of Linear Temporal Logic to Omega-Automata
Abstract:
Překlad logiky lineárního času (Linear Temporal Logic - LTL) na různé typy ɷ-automatů je intenzivně studovaná oblast, která má mnoho aplikací. Metoda LTL ověřovaní modelu (LTL model checking) je rozšířená a plně automatizovaná technika, která se používá k ověření, zda daný systém splňuje požadovanou specifikaci. Jedním z klíčových kroků je překlad logiky LTL na Büchiho automaty. Různé vlastnosti, jako …more
Abstract:
Translation of Linear Temporal Logic (LTL) into ɷ-automata of various types is a heavily studied area with wide range of applications. The translation of LTL formulae into Büchi automata represents one of the crucial steps for LTL model checking, a wide-spread fully-automated technique used to verify whether a given system satisfies a desired specification. Properties, such as size and determinism …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 2. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc., doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D., Prof. Dr. Javier Esparza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics