Pavla Polodnová

Diplomová práce

Možnosti naplňování standardů primární prevence externím poskytovatelem centrem primární prevence Vrakbar v Jihlavě z hlediska spolupráce se školou

The posibility of Fulfilling primary prevention standards by exploiting an external provider with a Focus on cooperation between The Vrakbar Prevention Centre in Jihlava and schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce externího poskytovatele Centra primární prevence Vrakbar v Jihlavě s kooperujícími základními školami v okrese Jihlava. Je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které se týkají školní primární prevence. Empirická část se skládá ze dvou průzkumů. Z dotazníkového šetření školních metodiků prevence na straně základních škol a z rozhovorů lektorů primární …více
Abstract:
The thesis has been concerned in the possibility of cooperation between the external provider The Vrakbar Prevetion Centre in Jihlava and basic schools in Jihlava region. The thesis has been focused on explaining the basic terms which have been concerned to school primary prevention. The empiric part consists of two surveys. The first one is a questionary that has been given to school specialists for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Vladimíra Kocourková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.