Theses 

Možnosti naplňování standardů primární prevence externím poskytovatelem centrem primární prevence Vrakbar v Jihlavě z hlediska spolupráce se školou – Pavla Polodnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Pavla Polodnová

Diplomová práce

Možnosti naplňování standardů primární prevence externím poskytovatelem centrem primární prevence Vrakbar v Jihlavě z hlediska spolupráce se školou

The posibility of Fulfilling primary prevention standards by exploiting an external provider with a Focus on cooperation between The Vrakbar Prevention Centre in Jihlava and schools

Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce externího poskytovatele Centra primární prevence Vrakbar v Jihlavě s kooperujícími základními školami v okrese Jihlava. Je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které se týkají školní primární prevence. Empirická část se skládá ze dvou průzkumů. Z dotazníkového šetření školních metodiků prevence na straně základních škol a z rozhovorů lektorů primární prevence z Centra primární prevence Vrakbar. Výstupem diplomové práce je vytvořený funkční model spolupráce obou zainteresovaných stran

Abstract: The thesis has been concerned in the possibility of cooperation between the external provider The Vrakbar Prevetion Centre in Jihlava and basic schools in Jihlava region. The thesis has been focused on explaining the basic terms which have been concerned to school primary prevention. The empiric part consists of two surveys. The first one is a questionary that has been given to school specialists for prevention and the second one is an interview with the lectors of primary prevention from The Vrakbar Prevention centre in Jihlava. The result of my thesis is the formed functional model of cooperation between the both involved institutions

Klíčová slova: Sociálně patologické jevy, školní primární prevence, standardy odborné specifické primární prevence, školní prostředí, externí poskytovatel

Keywords: Social pathological effects, school primary prevention, standards of skilled and specific primary prevention, school setting, external provider

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Vladimíra Kocourková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:40, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz