Bc. Jitka Thirkettle, DiS.

Bakalářská práce

The British Royal Family and WWI

The British Royal Family and WWI
Anotace:
Bakalářská práce “Britská královská rodina a první světová válka” se zabývá analýzou role Britské královské rodiny před první světovou válkou a během tohoto konfliktu s ohledem na jejich rodinné vztahy s dalšími členy vládnoucích dynastií na jedné straně a jejich zemí a poddanými na druhé. Na pozadí historických události, týkajících se první světové války, uvádí tato bakalářská práce důvody, proč zůstala …více
Abstract:
Bachelor thesis „British Royal Family and WWI“ deals with an analysis of the British Royal Family´s role prior to the First World War and during that conflict in regards to their family ties with other members of the ruling dynasties on one side and their subjects and country on the other. Against the background of the historical events concerning WWI, this bachelor thesis provides the reasons why …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta