Soňa VOBOŘILOVÁ

Bakalářská práce

Analýza Jednoho prstenu ve vybraných dílech J. R. R. Tolkiena

Analysis of the One Ring in selected works of J. R. R. Tolkien
Abstract:
This Bachelor thesis titled "Analysis of the One Ring in selected works of J. R. R. Tolkien" deals with the research of the symbolic nature of the One Ring and tries to interpret its meaning and its influence on individual characters who appear in the novels The Hobbit and The Lord of the Rings. This work provides information about both of these two epic fantasy novels which were written by an English …více
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Analýza Jednoho prstenu ve vybraných dílech J. R. R. Tolkiena" se zabývá výzkumem symboliky Jednoho prstenu a snaží se interpretovat jeho význam a vliv na jednotlivé postavy, které se objevují v dílech Hobit a Pán prstenů. Tato práce poskytuje informace o těchto dvou epických románech, které napsal anglický spisovatel John Ronald Reuel Tolkien. První část práce je věnována …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Joel Cameron Head

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOBOŘILOVÁ, Soňa. Analýza Jednoho prstenu ve vybraných dílech J. R. R. Tolkiena. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta