Valeriya Semikova

Bachelor's thesis

Using mobile applications in autonomous English language learning for adult learners at the A1 – B1 level of proficiency.

Using mobile applications in autonomous English language learning for adult learners at the A1 – B1 level of proficiency.
Abstract:
V globalizovaném světě všechno je spojeno mezi sebou, přístup k technologiím je nezbytný, a také studium druhého, třetího a dalších jazyků. Díky důležitostí a nedostatku času, lidé pochopili význam e- a m-learningu. Technologický pokrok a bezdrátová komunikace společně s adaptaci mobilních multimedialních zařízení a aplikaci vytvořili hodně přiležitostí k vyuce angličtiny jako cizího jazyka. Nejvíc …more
Abstract:
In a globalized world, everything is interconnected, access to technology is vital and so it is the learning of a second, third or even more languages. Due to the significance and to the lack of time, nowadays people have understood the importance of e-and m-learning. Technological development and wireless communication along with the adaptation of mobile multimedia devices and applications have created …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2016
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Reader: BA Michelle Doherty

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College