Zuzana BOČKOVÁ

Bakalářská práce

Exploring Northern Ireland Identity

Exploring Northern Ireland Identity
Abstract:
My bachelor thesis concerns exploring Northern Ireland identity. Firstly, it explains what the term identity means in general. It then deals with historical events that have had an influence on Northern Ireland identity. This bachelor thesis also describes popular political movements and their perception of Northern Ireland identity. It explores what individual religions (mainly Catholicism and Protestantism …více
Abstract:
Má bakalářská práce se týká zkoumání identity Severních Irů. Nejprve vysvětluje, co znamená pojem identita obecně. Dále se zabývá historickými událostmi, které měly vliv na jejich identitu. Tato bakalářská práce také popisuje populární politická hnutí, jak vnímají identitu Severních Irů. Poté zkoumá, co znamenají jednotlivá náboženství (především katolicismus a protestantismus) v Severním Irsku pro …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 19503

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Janasová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOČKOVÁ, Zuzana. Exploring Northern Ireland Identity. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe