Ing. Jana Hnízdilová

Bakalářská práce

Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti

Coping Strategies and their Measurement in Relation to Personality Characteristics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem způsobů, jakými lidé s určitými osobnostními charakteristikami zvládají stresové situace. Téma je zaměřeno na dvě oblasti - rozkrytí souvislostí mezi výběrem určitých strategií zvládání a osobnostními charakteristikami zkoumaných jedinců. Druhou oblastí je pak zjištění souvislostí mezi výběrem copingové strategie a pohlavím a mezi osobnostními charakteristikami a …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the description of the process, how different people with different personal characterictis face stress situations. Topis is focused on two parts – first opens connections between strategy choices in term of coping with stress and personal characteristic of individuals examined. Second part deals with coping strategy in connection with sex, or personal characterictics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Koubek
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií