Ing. Jana Hnízdilová

Bachelor's thesis

Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti

Coping Strategies and their Measurement in Relation to Personality Characteristics
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá popisem způsobů, jakými lidé s určitými osobnostními charakteristikami zvládají stresové situace. Téma je zaměřeno na dvě oblasti - rozkrytí souvislostí mezi výběrem určitých strategií zvládání a osobnostními charakteristikami zkoumaných jedinců. Druhou oblastí je pak zjištění souvislostí mezi výběrem copingové strategie a pohlavím a mezi osobnostními charakteristikami a …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the description of the process, how different people with different personal characterictis face stress situations. Topis is focused on two parts – first opens connections between strategy choices in term of coping with stress and personal characteristic of individuals examined. Second part deals with coping strategy in connection with sex, or personal characterictics and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Ladislav Koubek
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií