Richard Bandžak

Diplomová práce

Costs and benefits of reducing financing costs through corporate social responsibility

Výhody a nevýhody snižování nákladů na financování skrze společenskou odpovědnost
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá vztah mezi společenskou odpovědností firem (CSR) a finančním výkonem (FP) na vzorku 51 bank v Eurozóně mezi lety 2008 a 2014. Výzkum je založen na regresi panelových dat analyzující finanční data z databáze Bankscope a data o společenském výkonu z databáze CSRHub. Výnosnost aktiv a poměr nesplácených úvěrů reprezentují měřítko finančního výkonu a jsou závislými proměnnými …více
Abstract:
The dissertation thesis investigates the relationship between corporate social responsibility (CSR) and financial performance (FP) on the sample of 51 Eurozone banks over the period from 2008 to 2014. The investigation is based on a panel data regression analysing the financial data from Bankscope and the social performance data from CSRHub. Return on assets and the ratio of non-performing loans to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Junie Tong Clark

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48802