Eva Čížková

Diplomová práce

Vychovatel v dětském domově rodinného typu – náhradní rodič či speciální pedagog

Vychovatel v dětském domově rodinného typu – náhradní rodič či speciální pedagog
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problematikou náhradní ústavní péče, především pak péče ústavní, poskytované v dětských domovech.Její teoretická část se zabývá oblastí náhradní péče komplexně, to znamená od její historie, přes stávající systém až po nové trendy a navrhované změny v této oblasti. Dále je zde podrobně popsána ústavní péče probíhající v dětských domovech, včetně jejího poslání, legislativního …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM404

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Daniel Dvořák
  • Oponent: Jindra Novotná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv