Pavla Konrádová

Master's thesis

Volnočasové aktivity jedinců s mentální retardací, možnosti a formy trávení volného času klientů Barevných domků Hajnice

The possibilities and form of leisure time activities for individuals with mental disabilities at the Barevné domky Hajnice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami jedinců s mentální retardací, přibližuje životní potřeby jedinců s mentálním postižením a jejich možnosti.Teoretická část zahrnuje nejčastější definice pojmu mentální retardace, dále je zde popsána psychologická charakteristika osob s mentální retardací, jejich psychické zvláštnosti a základní znaky tohoto postižení. V diplomové práci je uvedena základní …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 4. 2010
  • Supervisor: Miroslava Javorská
  • Reader: Alena Merkunová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv