Ing. Jiří Jaroš

Bachelor's thesis

Vliv Světové obchodní organizace na mezinárodní obchod

The Influence of WTO on the International Trade
Abstract:
Práce je věnována popisu problematiky liberalizace mezinárodního obchodu. První část práce popisuje vznik, vývoj a jednotlivá kola jednání GATT. Jednotlivé subkapitoly blíže popisují významné závěry jednání a věnují se dopadu na mezinárodní obchod. Druhá část práce přibližuje vznik, vývoj a způsob práce Světové obchodní organizace (WTO). Jednotivé subkapitoly jsou opět věnovány popisu organizace, důležitým …more
Abstract:
This Bc. work deals with Liberalization of international trade. The first chapter describes fundation, development and negotiation rounds of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Each subchapter presents results of entire negotiation round and its impact to international trade. Second part of the work describes fundation, development and procedures of the World Trade Organization (WTO). As …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2006
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta