Bc. Jitka Matoušová

Bakalářská práce

Analýza projektu zaměřeného na rozvoj lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí v běžné mateřské škole

Analysis of the project focused on the development of lexical-semantic linguistic levels in children in common kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá projektem zaměřeným na rozvoj lexikálně sémantické jazykové roviny u dětí v předškolním věku. Je rozdělena na část teoretickou, která vychází ze studia odborné literatury k danému tématu a část praktickou, která byla zaměřena na realizované výzkumné šetření. Výzkum podává deskripci reakcí skupiny deseti dětí ze dvou mateřských škol v Jihomoravském kraji, z nichž pouze jediná …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with a project focused on the development of exical semantic linguistic level in children of preschool age. It is divided into the theoretical part based on a study of the specialized literature and the practical part which was focused on the realized research. The Research describes the reactions of the group of ten children from two preschools situated in the south Moravia region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta