Iveta KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů

Functionalization of carbon surface for metal ions adsorption
Anotace:
Tato práce je zaměřena na chemickou úpravu povrchu adsorbentů, která by vedla ke zvýšení adsorbovaného množství u kationtů kovů. Z odborné literatury byly získány postupy dvou variant modifikace adsorbentů. Upraveno bylo aktivní uhlí (AC) a porézní uhlíkatý monolit (PUM). U první modifikace byla použita kyselina dusičná (vzorky AC - OH, PUM - OH), v případě druhé úpravy byla použita směs kyseliny sírové …více
Abstract:
This work is focused on the chemical surface treatment of adsorbents, which would lead to an increase in the adsorbed amount of metal cations. Procedures for two variants of adsorbent modification were obtained from the literature. Activated carbon (AC) and porous carbon monolith (PUM) were treated. In the first modification, nitric acid was used (samples AC - OH, PUM - OH), in the second modification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Iveta. Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma