Theses 

Sociální síť Facebook jako podpora automobilových dealerů – Bc. Jakub Kučmaš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jakub Kučmaš

Diplomová práce

Sociální síť Facebook jako podpora automobilových dealerů

Facebook as a Business Support for Car Dealers

Anotace: Diplomová práce Sociální síť Facebook jako podpora automobilových dealerů se věnuje tématice využití nových médií u autorizovaných prodejců automobilů. Práce přibližuje problematiku využití nových komunikačních kanálů - sociálních sítí a zhodnocení, zda má pro automobilového dealera působení na sociálních sítích smysl a přínos. Důraz je kladen zejména na sociální síť Facebook, pro kterou je kompletně rozebrána optimalizace podoby firemních stránek, obsahu a nastavení jednotlivých strategií. V této diplomové práci je také část věnována tématu možností marketingu na Facebooku, spuštění reklamních kampaní včetně analýzy nákladů a vyhodnocování relevantních statistik v aplikaci Facebook Insights. Pro potřeby diplomové práce bylo pro praktickou část založeno několik reklamních kampaní, které byly spuštěné za účelem potvrzení teoretických poznatků zmíněných v práci a nákladů s nimi spojenými, stejně tak přinesly i odpověď na otázku, zda by automobilový dealer měl využívat sociální síť Facebook pro svoji propagaci.

Abstract: Diploma thesis Social network Facebook as a business support for car dealers is devoted to the topic of using new media in automotive industry, especially at automotive dealers. The thesis describes the possibility of using new communication channel - social media. This thesis also evaluates whether using social media for automotive dealers makes sense. As long as there are a lot of social media, this thesis is focused just on Facebook which is fully analyzed including the optimization of the content, the form of the Facebook Site and strategies. Part of the thesis focuses on Facebook marketing, Facebook Ads including the costs analysis and Facebook Insights analytical tool. For the purposes of this paper, several Facebook campaigns were set. These campaigns finally confirm the theory mentioned in that work and also brings the answer for the question whether automotive dealer should use Facebook as a part of its communication strategy.

Klíčová slova: Facebook, Sociální sítě, Online marketing, Facebook Ads, Facebook Insights, Autorizovaný dealer, ŠKODA

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28717 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kučmaš, Jakub. Sociální síť Facebook jako podpora automobilových dealerů. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:52, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz