Jitka Čačalová

Bakalářská práce

Vývoj a stav environmentálních aspektů ve fiskálních nástrojích zaměřených na silniční motorovou dopravu

Development and state of environmental aspects in fiscal instruments focused on road transport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zdaněním silničních motorových vozidel v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie se zaměřením na environmentální aspekty. Záměrem je navrhnout doporučení pro úpravu silniční daně v České republice. Literární rešerše se věnuje deskripci problematiky zdanění silničních motorových vozidel s ohledem na formulaci ekologických daní, dále jsou definovány škodlivé externality …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the taxation of motor vehicles in the Czech Republic and in selected countries of the European Union with a focus on environmental aspects. The aim is to propose recommendations for the adjustment of road tax in the Czech Republic. The theoretical part of the work describes the issue of motor vehicle taxation, negative externalities from road transport and European environmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D.
  • Oponent: Martin Kedroň, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta