Theses 

Odměňování závislé práce a jeho ekonomické a další aspekty – Mgr. Jan Fila

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Fila

Rigorózní práce

Odměňování závislé práce a jeho ekonomické a další aspekty

The remuneration of dependent work and its economical and other aspects

Anotace: Tato rigorózní práce se zabývá základními aspekty odměňování závislé práce v českém právním řádu, které jsou zdůrazněny ve vztahu k jeho ekonomickým a dalším aspektům. Tato práce se skládá ze 4 kapitol, které popisují a analyzují právní vztahy odměňování založené na českém zákoníku práce. Práce dále zmiňuje nejdůležitější skutečnosti o principech odměňování, a to nikoliv pouze v rámci českého právního řádu a základní aspekty odměňování z pohledu personalistiky a ekonomie. V závěru práce jsou obsažena základní pravidla pro tvorbu právních jednání spojených s odměňováním zaměstnanců.

Abstract: The rigorous thesis deals with crucial legal aspects of renumeration of dependent work in the czech legal system, which are pointed out in relation to its economical and other aspects. The work is divided into four chapters, which describe and analyse legal relationships of remuneration based on the czech Labor Code. The work mentions the most important facts about principles of remuneration and basic aspects of remuneration from the point of view of human resources and economy. The last part of this work contains basic rules for drafting these documets for the proper remuneration of emloyees.

Klíčová slova: Odměňování zaměstnanců, systém odměňování, zásady odměňování, motivace. Remuneration of employees, system of remuneration, principles of remuneration, motivation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 12. 2014
  • Oponent: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:46, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz