Ing. Aneta Horáková

Diplomová práce

Fyzikální modifikace polykaprolaktonových nanovlákenných materiálů a její vliv na proliferaci fibroblastů.

Physical modification of polycaprolactone nanofibers and effect on fibroblasts proliferation.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza a interpretace vlivu fyzikálních modifikací na povrch poly-kaprolaktonových (PCL) nanovlákenných buněčných nosičů (NBN). PCL je hydrofobní polyester, jehož chemické složení neumožňuje optimální buněčnou adhezi k povrchu materiálu. Ke zvýšení buněčné adheze je proto nutné využít vhodnou povrchovou modifikaci. PCL-NBN byly modifikovány RF doutnavým výbojem v prostředí …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is interpretation of physical modification effect on the surface of poly-caprolactone (PCL) nanofibrous scaffolds. PCL is hydrophobic polyester with chemical composition that does not allow sufficient cell adhesion to its surface. To improve cell adhesion it is thus necessary to employ a feasible surface modification. PCL scaffolds were modified by RF glow discharge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Matěj Buzgo

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Aneta. Fyzikální modifikace polykaprolaktonových nanovlákenných materiálů a její vliv na proliferaci fibroblastů.. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Magisterský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály