PhDr. Mgr. Alena Franková, DiS.

Disertační práce

Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike

Analysis of approaches to inclusive education of pupils with developmental learning disabilities from teachers point of view to Slovak republic
Abstract:
The Dissertation Thesis deals with the analysis of approaches to inclusive education of pupils with developmental learning disabilities from teachers point of view in Slovak republic. The theoretical part of the thesis characterizes developmental learning disabilities, integrative/inclusive approaches to education of this pupil group and options counseling system for pupils with special educational …více
Abstract:
Dizertačná práca je zameraná na analýzu prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike. Teoretická časť dizertačnej práce charakterizuje vývinové poruchy učenia, integratívne/inkluzívne prístupy ku vzdelávaniu tejto skupiny žiakov a možnosti poradenského systému pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Slovenskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta