Bc. Petr Šmahel

Diplomová práce

Řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců

Performance Management and Remuneration as the Tools to Support Employee Involvement
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců, zrealizovat analýzu aktuálního systému řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve společnosti CELO invest, s.r.o. a navrhnout tak opatření na zvýšení jejich angažovanosti. Diplomová práce je součástí …více
Abstract:
The goal of the prevented thesis is to implement the anylysis of the current system of the management of the working performance and of the employee´s remuneration in CELO Invest company, Ltd., on the basis of processing of theoretical solutions of issues of the management of the working performance and of the employee´s remuneration as tools of the support of engagement, and so suggest arrangements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Křesťanová, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting