Theses 

Řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců – Bc. Petr Šmahel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Šmahel

Diplomová práce

Řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců

Performance Management and Remuneration as the Tools to Support Employee Involvement

Anotace: Cílem předkládané diplomové práce je na základě zpracování teoretických východisek problematiky řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců jako nástroje podpory angažovanosti zaměstnanců, zrealizovat analýzu aktuálního systému řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve společnosti CELO invest, s.r.o. a navrhnout tak opatření na zvýšení jejich angažovanosti. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_02 „Management a marketing“.

Abstract: The goal of the prevented thesis is to implement the anylysis of the current system of the management of the working performance and of the employee´s remuneration in CELO Invest company, Ltd., on the basis of processing of theoretical solutions of issues of the management of the working performance and of the employee´s remuneration as tools of the support of engagement, and so suggest arrangements for the increase of employee´s engagement. The thesis is a part of a research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_02 „Management and Marketing“.

Klíčová slova: Pracovní výkon, hodnocení, odměňování, motivace, angažovanost, dotazníkové šetření, rozhovor Working performance, evaluation, remuneration, motivation, engagement, questionnaire investigation, interview

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Jitka Křesťanová, MSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 12:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz