Bc. Slavomír Jaroš

Bakalářská práce

Problematika vad právních úkonů

Problematic of the Defects in Deeds
Anotace:
Cílem této práce je předložit pokud možno celistvý náhled na problematiku vad právních úkonů, třídění, strukturu a následky těchto vad na soukromoprávní vztahy subjektů práva. Autor se bude též zabývat krátkým srovnáním s připravovanou novelou Občanského zákoníku, jehož schválení je v dohledu. Pro názornost se objeví i několik rozhodnutí soudu, a s tím související judikatura. Tato bakalářská práce …více
Abstract:
The goal of this dissertation is to give, if possible, an overview of the problems of legal act defects, classification, structure and consequences of such defects on the private law relationships of subjects of law. The author will also give a short comparison with the prepared amendment to the Civil Code which should be approved shortly. Several court decisions, and thus associated judicature, will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Ondřej Kuchař
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře