Theses 

Quality Assurance in Game Development – Bc. Matej Komár

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Matej Komár

Master's thesis

Quality Assurance in Game Development

Quality Assurance in Game Development

Anotácia: Cieľom práce je študovať a popísať Quality Assurance. So zameraním prevažne na herný priemysel a uviesť metódy používané v tomto procese. Neskôr využiť získané vedomosti týchto metód na analýzu vybratých hier a osobné otestovanie. Popísať postup analýzy a prezentovať zistené výsledky.

Abstract: The aim of this work is to study and describe Quality Assurance. Mostly specified in the game industy and introduce methods used in this process. Afterwards use the knowledge of these method to analyse chosen games with additional personal testing. Describe stages of analysis and present the found results.

Keywords: Quality Assurance, Game Development, game evaluation, testing, bug

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 2. 2019 20:49, 8. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz