Theses 

Globalizace - sociologická reflexe. Pojetí globalizace u Anthony Giddense, Zygmunta Baumana a Ulricha Becka – Veronika BIELKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika BIELKOVÁ

Diplomová práce

Globalizace - sociologická reflexe. Pojetí globalizace u Anthony Giddense, Zygmunta Baumana a Ulricha Becka

Globalization - sociological reflection. Conception of globalization by Anthony Giddens, Zygmunt Bauman and Ulrich Beck.

Anotace: Diplomová práce nazvaná "Globalizace - sociologická reflexe. Pojetí globalizace u Anthony Giddense, Zygmunta Baumana a Ulricha Becka." se zabývá otázkou, jak se soudobé sociologické myšlení vyrovnává s fenoménem globalizace. V úvodní části práce představuje základní obrysy sociologického pohledu na globalizační procesy a jejich historické kořeny. Hlavní část práce je věnována porovnání pojetí globalizace u tří významných sociologických teoretiků, Anthony Giddense, Zygmunta Baumana a Ulricha Becka, což zahrnuje podrobnou analýzu děl vztahujících se k tématu globalizace. V příslušných pasážích práce věnuje pozornost stěžejním tématům, která jsou v souvislosti s globalizací diskutována na poli soudobé sociální teorie (globalizace, lokalizace a glokalizace; denacionalizace; konvergence globální kultury; apod.). Diplomová práce vychází z klíčových děl těchto autorů, jejich ohlasu ve vědecké komunitě a z vlastní kritické analýzy.

Abstract: The diploma thesis called ?Globalization ? sociological reflection. Conception of globalization by Anthony Giddens, Zygmunt Bauman and Ulrich Beck? reflects the question, how sociological thinking deals with the phenomenon of globalization. In the introduction part of the Thesis is a basic outline of sociological perspective on globalization issues and this historical roots. The main part is devoted to comparing the concept of globalization of the three major sociological theorists, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman and Ulrich Beck, which includes a detailed analysis of the works related to the theme of globalization. The relevant sections of the Thesis pays attention to the key topics that are discussed in the context of globalization in the field of contemporary social theory (globalization, localization and glocalization, denacionalization, the convergence of global culture, etc.). This Thesis is based on the key works of these authors, their reaction in the scientific community and my own critical analysis.

Klíčová slova: globalizace, Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, lokalizace, glokalizace, denacionalizace, konvergence globální kultury, modernita, globální rizika, změny ve společnosti, nejistota

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
  • Zveřejnit od: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BIELKOVÁ, Veronika. Globalizace - sociologická reflexe. Pojetí globalizace u Anthony Giddense, Zygmunta Baumana a Ulricha Becka. Č. Bud., 2011. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 23:26, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz