Theses 

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku – Bc. Martina Fetrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku

Bc. Martina Fetrová

Bakalářská práce

Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku

Problems with Speech Disorders of Children of Preschool Age

Anotace: Předložená bakalářská práce se zabývala problematikou narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjišťování četností jednotlivých druhů narušení komunikační schopností a zmapování poskytování logopedické péče v mateřských školách v Libereckém kraji ve školním roce 2012/2013. Práce se skládala ze dvou částí a to praktické a teoretické. Teoretická část se zabývala vývojem lidské řeči, klasifikací narušené komunikační schopnosti a pojmy logopedická diagnostika, terapie či prevence. Praktická část prostřednictvím dotazníkového šetření analyzovala ze zkoumaného vzorku četnosti jednotlivých diagnóz. Výsledky ukazovaly, že nejčastějšími diagnózami jsou dyslalie, opožděný vývoj řeči a vývojová dysfázie. Zjištění vedla k navržení opatřením, která jsou spíše preventivní charakteru a určeny pro rodiče, pedagogické pracovníky i širší veřejnost.

Abstract: The following Bachelor Thesis focuses on issue of preschoolers suffering of speech disorder. The aim of this study is to analyze the frequency of the various kinds of communication skill disorders and the availability of speech therapy and other methods in kindergartens situated in Liberec region. The study is divided onto theoretical and practical part. The theoretical part summarizes the development of human communication skills in time, defines general kinds of speech disorders and the methods used in speech therapy. The practical part is based upon the survey considering the frequency of different kinds of speech disorder. The result states that the most common diagnosis is dyslalia, problems with retarded speech development and developmental dysphasia. The conclusion inspires the author to propone several methods for teachers and parents which should help to prevent such speech disorder problems.

Klíčová slova: narušená komunikační schopnost, předškolní věk, četnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24692 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Fetrová, Martina. Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz