Bc. Rostislav Korbel

Diplomová práce

Státní správa a samospráva provincie Deutschböhmen

State administration and municipal government of the provinc Deutschböhmen
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na formování státní správy a samosprávy na konci I. světové války v Čechách s detailnějším pohledem na „pohraniční oblasti“. Její hlavní intencí je pokus o příspěvek k analýze charakteru státní správy a samosprávy provincie Deutschböhmen, postavený na konfliktu s formující se správou nově vzniklého Československa. Podrobně se věnuje příčinám vzniku provincie Deutschböhmen …více
Abstract:
This thesis is focused on the formation of state and local government at the end of World War I in Bohemia with a more detailed look at the "border areas". Its main intention is an attempt to analyze the nature of the contribution of state and local government Deutschböhmen province, based on conflict forming with the administration of the newly created Czechoslovakia. Addresses in detail the causes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní