Bc. Martina Gabrielová

Diplomová práce

Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program

Preschool children education in kindergarten - education stimulation programmes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním předškolních dětí v mateřské škole a především je zaměřena na edukativně stimulační program. Práce obsahuje popis oblastí vývoje předškolního dítěte (motorika, grafomotorika, zrak, prostorové vnímání, matematické představy, řeč a sluch), edukace předškolních dětí (rámcově vzdělávací plán, školní zralost a školní připravenost, odklad školní docházky) a edukativně …více
Abstract:
This thesis deals with education of preschool children in the kindergarten and is mainly focused on educationally stimulative program. The thesis contains description of preschool children development (motoric, graphomotoric, eyesight, spatial perception, mathematical imagination, speech and hearing), preschool children education (framework education plan, school readiness and school preparedness, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gabrielová, Martina. Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe