Theses 

Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program – Bc. Martina Gabrielová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Gabrielová

Diplomová práce

Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program

Preschool children education in kindergarten - education stimulation programmes

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním předškolních dětí v mateřské škole a především je zaměřena na edukativně stimulační program. Práce obsahuje popis oblastí vývoje předškolního dítěte (motorika, grafomotorika, zrak, prostorové vnímání, matematické představy, řeč a sluch), edukace předškolních dětí (rámcově vzdělávací plán, školní zralost a školní připravenost, odklad školní docházky) a edukativně stimulačního programu (edukativně stimulační skupiny, struktura edukativně stimulačních skupin, obtíže v oblastech). Výzkumná část práce nám objasní praktické využití edukativně stimulačních skupin v mateřské škole.

Abstract: This thesis deals with education of preschool children in the kindergarten and is mainly focused on educationally stimulative program. The thesis contains description of preschool children development (motoric, graphomotoric, eyesight, spatial perception, mathematical imagination, speech and hearing), preschool children education (framework education plan, school readiness and school preparedness, school attendance delay) and educationally stimulative program (educationally stimulative groups, structure of educationally stimulative groups, problems in the areas). The research part explains us practical application of the educationally stimulative groups in the kindergarten.

Klíčová slova: edukativně stimulační program, edukativně stimulační skupiny, motorika, grafomotorika, edukace, rámcově vzdělávací plán, školní zralost, školní připravenost, odklad školní docházky, školní nezralost, kurikulární dokumenty vzdělávání

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33119 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Gabrielová, Martina. Vzdělávání předškolních dětí v MŠ - edukativně stimulační program. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 18:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz