BcA. Veronika Bošelová

Bakalářská práce

Uplatnění absolventů oboru činoherního herectví Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na trhu práce

Employability of graduates field of study drama acting Janáček Academy of Music and Performing Arts in the labor market
Anotace:
Bakalářská práce „Uplatnění absolventů oboru činoherního herectví na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na trhu práce“ se zabývá tématem přechodu absolventů uměleckých oborů na pracovní trh. Teoretická část popisuje prostředí zkoumané vysoké školy se zvláštním zaměřením na obor činoherní herectví, definuje potřebu dialogu mezi univerzitou a jejími absolventy a mapuje konkurenční …více
Abstract:
The bachelor‘s thesis „The employability of graduates of drama acting at Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno at the labour market“ deals with the theme of transition of graduates of art fields to the labour market. The theoretical part describes the environment of the examined university with a special focus on the field of drama acting, defines the need of dialogue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lenka Valová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/a4arr/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management