Daniel Vojtíšek

Bakalářská práce

Monitoring zdravotního stavu stromové aleje na Hoře Matky Boží Králíky (okr. Ústí nad Orlicí)

Monitoring condition of health tree alley in the Hora Matky Boží Králíky (okr. Ústí nad Orlicí)
Anotace:
V aleji byl proveden dendrologický průzkum se zaměřením na dřevokazné houby a jejich hniloby. Celkem bylo inventarizováno 211 dřevin Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior a Aesculus hippocastanum. Na monitorované lokalitě bylo determinováno celkem 25 druhů dřevních hub. Nejčastěji vyskytující byla hlíva ústříčná (Pleurotus ostreatus), dřevomor kořenový (Kretszchmaria …více
Abstract:
A dendrological survey was conducted in the alley, focusing on wood-destroying fungi and their rot. A total of 211 tree Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Tilia cordata, Fraxinus excelsior and Aesculus hippocastanum were inventoried. 25 species of wood-destroying fungi were determined on monitored locality. The most common occurrence was the Pleurotus ostreatus, Kretszchmaria deusta and Pholliota …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dagmar Palovčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Arboristika / Arboristika