Ivana Moncoľová

Bakalářská práce

Súdny výkon rozhodnutia a súdna exekúcia

Execution of judgement and judicial execution
Abstract:
The bachelor thesis deals with execution of judgement and judicial execution. The work is systematically divided into three main chapters. The first chapter describes the general aspects of civilian executions - the essence of civilian executions, subjects of civil executions, conditions of enforcement proceedings and procedure in the execution proceedings. The second chapter is devoted to the main …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá súdnym výkonom rozhodnutia a súdnou exekúciou. Práca je systematicky rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola popisuje všeobecné aspekty civilných exekúcií – podstata civilných exekúcií, subjekty civilných exekúcií, podmienky exekučného konania a procesný postup v rámci exekučného konania. Druhá kapitola sa venuje hlavnej téme, ktorou je súdna exekúcia a spôsoby výkonu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Stanislava Kolesárová
  • Oponent: JUDr. Ing. Lucia Kubincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře