Bc. Zana Masařová

Bakalářská práce

Ověření vybraného ekonomického zákona na datech

Verification of selected economic law on data
Anotace:
Práce se zabývá ověřením dvou ekonomických zákonů – Okunova zákona a Phillipsovy křivky – na reálných ekonomických datech Německa a Francie. Pro provedení odhadů je použita metoda nejmenších čtverců. V práci jsou u Okunova zákona použity diferenční a gapová verze, u Phillipsovy křivky je to původní (inflační) Phillipsova křivka, modifikovaná křivka o mezeru nezaměstnanosti a Phillipsova křivka s mezerou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with varification of two economic laws – Okun’s law and Phillips curve – on a real economic data of Germany and France. The ordinary least squares method is used for estimates of models. For Okun’s law, this work is testing difference and gap version, Phillipse curve is tested in its original (inflationary) version, then curve modified by gap of unemployment and Phillips curve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Roman Holík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika

Práce na příbuzné téma