Mgr. Kristýna Vávrová

Diplomová práce

Ochrana kulturních památek v české judikatuře

Protection of Cultural Monuments in Judgements
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných rozsudků českých soudů v souvislosti s ochranou kulturních památek. Jedná se zejména o rozsudky správních soudů a soudu Ústavního, významnou měrou jsou však, s ohledem na dlouhou dobu účinnosti zákona o státní památkové péči, zastoupeny i rozsudky soudů obecných dle občanského soudního řádu. Práce stručně prezentuje skutkový stav jednotlivých případů, závěry …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of protection of cultural monuments in judgments of Czech courts. Thesis aims to analyze several chosen judgments issued by Czech courts in cases related to the protection of cultural movements, try to formulate some generally applicable principles and check their impact both on legislative activity and on the activity of administrative bodies on local and regional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta