Bc. Kateřina Hrubešová

Bachelor's thesis

Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti

Stimulation, evaluation and remuneration of employees in a specific company
Abstract:
Předmětem bakalářské práce ?Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti? je analýza stimulace pracovníků, které se nejvíce osvědčily vedoucím pracovníkům v organizaci. Zabývá se možnostmi a způsoby stimulace pracovníků ze strany vedoucího pracovníka (manažera). Nejprve je vysvětlen pojem stimulace, poté jsou podrobně popsány a vysvětleny všechny stimuly, které jsou důležité …more
Abstract:
The thesis, "Stimulation, evaluation and remuneration of employees in a specific company" is an analysis of an employee?s stimulation based on the most proven techniques by company leaders. The work analyses the possibilities and methods of an employee's stimulation from a manager's point of view. The thesis begins with a definition of "stimulation", before going into a full explanation and written …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrubešová, Kateřina. Stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků v konkrétní společnosti. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní