Bc. Eliška Vokřínková

Bakalářská práce

Svěření dítěte do péče otce - případová studie

Child custody for father - case study
Anotace:
Bakalářská práce zachycuje případ svěření dítěte do výhradní péče otce. V teoretické části sleduje současný stav rodiny, trend narůstání počtu rozvodů a s tím související vznik neúplných rodin. Dále práce mapuje základní okruhy, které s rozvody a svěřováním dětí do péče souvisí a současně reflektuje vliv pohlaví rodičů na výchovu a psychický vývoj dítěte. V oblasti sociologického a psychologického …více
Abstract:
This bachelor thesis reflects on a case of entrusting a child into the sole custody of the father. The theoretical part of the study deals with the current status of a family, growing trend of divorces and the related rise of single-parent families. The next topic is the post-divorce child custody issues, i.e. comparison of sole custody and alternate care and the influence of the parent’s sex on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Bárta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta