Beáta Jánošová

Bakalářská práce

Kvalita služieb v hotelierstve

Kvalita služeb v hotelnictví
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení spokojenosti zákazníků firmy Jacob Brno a kvalitou služeb v hotelnictví. V teoretické části jsou zpracovány poznatky, které se vztahují k uvedenému tématu. Praktická část je zaměřena na analýzu vybraného zařízení a na spokojenost zákazníků formou dotazníkového šetření, kde celkem 20 výzkumných otázek je předložených 200 respondentům. Dosažený průzkum …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the evaluation of the Jacob Brno company's customer satisfaction and with quality of services in the hotel industry. In the theoretical part, there was processed knowledge that apply to these issues. The practical part focuses on the analysis of selected facility and on the customer satisfaction in form of questionnaire study, in which in total 20 research questions were …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou hodnotenia spokojnosti zákazníkov firmy Jacob Brno a kvalitou služieb v hotelierstve. V teoretickej časti sú spracované poznatky, ktoré sa vzťahujú k uvedenej téme. Praktická časť je zameraná na analýzu vybraného zariadenia a na spokojnosť zákazníkov formou dotazníkového šetrenia, kde celkovo 20 výskumných otázok je predložených 200 respondentom. Dosiahnutý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Astrida Peruthová
 • Oponent: Eva Skálová, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses hrpb9s hrpb9s/2
19. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
19. 5. 2016
Halíčková, K.
19. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.