Kateřina Staňková

Diplomová práce

Segmentace trhu cestovního ruchu. (Segmentace české klientely z hlediska preferencí trávení letní dovolené)

Market segmentation of the tourism preferences
Anotace:
Analýza spotřebního chování jednotlivých segmentů cestovního ruchu, jež se od sebe liší způsobem plánování, organizování a vlastní realizace letní dovolené.Získaná data budou cenným materiálem pro nejen pro autorku a její budoucí praxi v CR,ale získané informace mohou rovněž posloužit i institucím CR, jako jsou Czech Tourism, či Ministerstvo pro místní rozvoj.
Abstract:
Analysis of the customer's behaviour of the different segments, which are different from each other, as far as planning, organizing and realization of the summer holiday are concerned. The datas will help the author and her profession development in Tourism and Marketing branches, so as the main tourism institutions, such as Czech Tourism or Department of local development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Jan Herget

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25713