Kateřina Staňková

Master's thesis

Segmentace trhu cestovního ruchu. (Segmentace české klientely z hlediska preferencí trávení letní dovolené)

Market segmentation of the tourism preferences
Abstract:
Analýza spotřebního chování jednotlivých segmentů cestovního ruchu, jež se od sebe liší způsobem plánování, organizování a vlastní realizace letní dovolené.Získaná data budou cenným materiálem pro nejen pro autorku a její budoucí praxi v CR,ale získané informace mohou rovněž posloužit i institucím CR, jako jsou Czech Tourism, či Ministerstvo pro místní rozvoj.
Abstract:
Analysis of the customer's behaviour of the different segments, which are different from each other, as far as planning, organizing and realization of the summer holiday are concerned. The datas will help the author and her profession development in Tourism and Marketing branches, so as the main tourism institutions, such as Czech Tourism or Department of local development.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Jan Koudelka
  • Reader: Jan Herget

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25713