Bc. Eva Žáčková

Diplomová práce

Reprezentace města ve vybraných textech doby husitské

Interpretation of medieval city and its citizens in the literature of the hussite period
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá reprezentací středověkého města a jeho obyvatelstva v literatuře doby husitské. Konkrétně v Síti víry od Petra Chelčického, Postille Jana Rokycany a Výkladu na Zjevenie svatého Jana Jakoubka ze Stříbra. Práce je rozdělena na dvě části. První je teoretická, zabývá se specifiky literatury doby husitské, žánrem kázání a traktátu, stanovuje cíle bádání. Druhá …více
Abstract:
This masters thesis deals with the interpretation of medieval city and its citizens in the literature of the hussite period. Specific, in the Síť víry by Petr Chelčický, Postilla by Jan Rokycana and Výklad na Zjevenie svatého Jana by Jakoubek ze Stříbra. The thesis is divided into two parts. First. is theoretical, deals with theminology and problems of examined time period, as well as sets limits of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Michaela Vašíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.