Bc. Alexandra Moldová

Diplomová práce

Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách

Separation of polar compounds on unmodified and modified silica gel columns
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá separáciami nízkomolekulárnych látok na polárnych kolónach, predovšetkým na kolónach na báze silikagélu a chemicky modifikovaných kolónach v HILIC systéme. Oba typy kolón boli použité na separáciu vybraných skupín látok, a to fenolických kyselín, flavonoidových zlúčenín, nukleových báz a nukleozidov. Následne boli oba typy kolón použité aj na separáciu reálnych vzoriek zeleného …více
Abstract:
The aim of this thesis are separations of low-molecular substances on polar columns, especially on columns based on silica gel and chemically modified columns, in the HILIC system. Both types of columns have been used to separate selected phenolic acids groups, flavonoid compounds, nucleic acids and nucleosides. Subsequently, both types of columns have also been used to separate real samples of green …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Moldová, Alexandra. Separace polárních látek v HILIC systémech na modifikovaných a nemodifikovaných silikagelových kolonách. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Analytická chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.