Bc. Helena Kratěnová

Master's thesis

Časoprostorová analýza městské hromadné dopravy ve větších městech ČR

Time-space analysis of public transport in large Czech cities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou transformace městské struktury po roce 1989 na příkladu rytmů, které vykazují linky městské hromadné dopravy. Hlavní důraz je věnován identifikace rytmů, dále se práce zaobírá tématy konsekvencí mezi dopravou v městském prostoru a procesem suburbanizace a v neposlední řadě se zaměřuje i na problematiku sociální exkluze v důsledku nerovnoměrně rozložených možností …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the transformation of the urban structure since the year 1989. This transformation is presented on example of rhythms, which are produced by lines of public transport. The main aim of thesis is the identification of rhythms, further work deals with themes of the connections between transport in urban areas and the process of suburbanization and finally focuses on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedúci: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta